5 bài khấn đi chùa ngắn gọn ngày rằm, mùng Một chuẩn nhất

Vui lòng để lại đánh giá 5 Star

Đi chùa là một phong tục tập quán lâu đời của người Việt xa xưa và vẫn giữ được nét đẹp cho đến bây giờ. Để bày tỏ lòng thành kính chúng ta vẫn thường hay cúng bái cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với mình. Vậy bạn đã biết chọn bài khấn đi chùa ngắn gọn cho phù hợp với hoàn cảnh chưa? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để Hoa An giúp bạn hiểu thêm về nguyên tắc đi chùa nhé!

 

1. Thứ tự hành lễ khi đi chùa

Chắc hẳn trong chúng ta cũng đã đi theo gia đình đến chùa khấn vái. Nhưng không phải ai cũng biết thứ tự hành lễ khi đi chùa phải không? 

  • Đầu tiên, khi bạn đến chùa phải sắm lễ đặt lễ vật, thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông trước.
  • Tiếp theo, bạn đặt lễ lên hương án của chính diện, rồi thắp đèn hương nhang.
  • Sau khi đặt lễ chính diện xong thì thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường.
  • Sau đó bạn lễ ở nhà thờ Tổ.
  • Cuối cùng bạn đến phòng tiếp khách để thăm hỏi các sư thầy trong chùa.

 

2. Đi chùa nên sắm lễ gì?

Đi chùa thì sắm lễ gì là một trong những thắc mắc của hầu hết các bạn trẻ. Theo quan niệm, đi chùa vào ngày thường trong năm chỉ cần dâng hương lễ chay: hương, quả đẹp hoa thơm, bánh kẹo,… không dùng đồ lễ mặn. Thường chỉ khi thờ các vị Thánh, Mẫu và Đức Ông thì mới sắm lễ mặn: gà, giò, rượu, lợn, trầu cau,…

Không được dâng lễ mặn ở khu Phật điện do đây là chính diện nơi thờ tự chính của chùa.

Không được mua tiền, vàng mã hay tiền âm phủ để cúng Phật, Chư Bồ Tát và Thánh Hiền tại chùa. Tiền, vàng mã chỉ được đặt tại ban thờ Thánh, Mẫu, Đức Ông.

Hoa sắm lễ phải là hoa tươi như hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa cúc,… chứ không phải các loại hoa dại, hoa nước ngoài.

 

3. Bài khấn ngắn gọn khi đi lễ chùa

Dân gian truyền miệng “Cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”. Hãy lưu lại 5 bài khấn đi chùa ngắn gọn này để có thể áp dụng cho những thí chủ đi chùa cúng bái.

 

3.1. Văn khấn lễ Phật

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là:…………..

Ngụ tại:………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa……. dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy.

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương Chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ và Thánh Hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.

Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm việc dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an quy theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các Tôn trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

 

bài khấn lễ Phật ngắn gọn khi đi chùa

 

3.2. Văn khấn cầu tài lộc, bình an ở ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là……………………………….

Ngụ tại:…………………………………….

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ………………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

 

3.3. Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm…..

Tín chủ (chúng) con là: …………………

Ngụ tại: ……………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 

3.4. Văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông tại chùa

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………………………………………………

Ngụ tại:……………………………………………………

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

 

3.5. Văn khấn Đức Thánh Hiền tại chùa

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là……………………………………………..

Ngụ tại:…………………………………………….

Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

 

văn khấn Thánh tại chùa

 

Bài viết trên đây là một số lưu ý cùng một số bài văn khấn ngắn gọn khi đi chùa. Mọi người hãy tham khảo và tự chọn cho mình bài khấn đúng nơi để áp dụng nhé! Nếu còn bất kì thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Hoa An qua website hoặc tới trực tiếp cửa hàng để được giải đáp sớm nhất!

 

Cửa Hàng Đồ Thờ , Đồ Phong Thủy HOA AN

Showroom: 264 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0366305124

Website: https://dothohoaan.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/DoThoHoaAn/

Không có sản phẩm liên quan
BehanceBitbucketWhatsApp